צופית

תשע"ו בתמונות

חודש אב במושב- פנים וחוץ

סיון בסימן שבועות הטקס ופעילויות

אייר תשעו במושב

ניסן

פורים תשעו

אדר ב' בצומח ובשטחי הציבור

מידגם תמונות שהגיעו באדר

תמונות מאירוע טו בשבט תשעו

טבת בתשעו - צמחים ושינויים אחרים