צופית

פרק ד

דברים שנאמרו בכנס שהתקיים בבית העם בצופית בהשתתפות נציגים מכל 11 הישובים של ההתיישבות:
צופית, כפר הס, רשפון, גבעת חן, נטעים, בהדרגה, גני עם, גבתון, כפר בילו ובית עובד. וכן אישי תנועת העבודה, נציגי הקרן הקיימת, קרן היסוד ושאר הגורמים הקשורים להתיישבות.
כדי ליצור תמונה ממצבה של התיישבות האלף בתום עשור הראשון, שהיא במידה רבה גם תמונתה של כפרנו צופית דאז.