צופית

נטיעות גן דקל בטו בשבט 2010 - תשע"ה

צעדת טו בשבט יצאה ממגרש הספורט לעבר ''נפלאות החצר האחורית '' מדרום למושב. המסלול עבר בשדות ולכן לא התאים לעגלות. 
וילדי גן דקל נטעו ליד מועודן תרבות, למדו קצת על צמחים ונהנו

נטיעות גן דקל 2010 על יד מועודן תרבות

צעדת טו בשבט 2010 ב"חצר האחורית" מדרום