צופית

תיעוד המושב לפי חודשים

בשיר של נעמי שמר נכתב:
בתשרי נתן הדקל פרי שחום נחמד
בחשוון ירד יורה ועל גגי רקד 
ואצלינו במושב? -
השינויים במעקב...