צופית

חנוכה 2017

ילדי תנועת הנוער גנ''צ הדליקו נרות חנוכה בבתים של הוותיקים בני ה - 80+
את השירים והשרים ליווה באקורדיון תלם לזר

הדלקת נרות בבתי הותיקים