צופית

איזכורים לחגי טו בשבט בשנים עברו

טו בשבט בשנים עברו – 
השנה,  תאור האירוע, תיעוד וסימוכין
1937 טקס אבן הפינה לבית העם ''ביום י''ב שבט לשנת חמשת אלפים שש מאות תשעים ושבע לספירה...
מניחים אבן הפינה לבית עם על אדמת הקרן הקיימת לישראל בשעה טובה ומוצלחת''.
1938 נטיעת חמשת הארנים הראשונים בחורשת בית הספר ספר צופית עמ' 193 ''זאת תהא התחלה להמשך נטיעת חורשה, וברבות הימים יטיילו בצילם סבים וסבתות ונכדיהם''. ציטוט דבריו של מנהל בית הספר נפתלי לרנר הנאור.
1939 חנוכת בית העם ע''ש צוקרמן ונטיעת שדרת הדקלים בכניסה לבית העם - ''עם תום הנאומים יצא כל הקהל לנטיעות ט''ו בשבט. נטעו את השדרה הראשונה בגן ליד בית העם וליד כניסתו'' ספר צופית עמוד 64
http://www.tsofit.org.il/za6/
1965 ספר צופית – מאסף  המתעד את 30 השנים הראשונות  יצא לאור
1980 ה' בשבט  טיול למערות בית ג'וברין בהדרכת שלמה מוסמן.
1993 - חנוכת גן המייסדים - 60 שנה להקמת המושב ו45 שנה להקמת ההרחבה