צופית

התכנסות בני 70+חנוכה תשפא 2020 עם טל קרביץ

השמש האירה   פניה לותיקי צופית ולפגישת בקר עם הנגן טל קרביץ 
ודורית אברמסון צילמה . 
 

פגישת בוקר של ותיקי צופית בחנוכה