צופית

התכנסות פורום ותיקי צופית חנוכה תשפא 2020 עם טל קרביץ

השמש האירה   פניה לותיקי צופית ולפגישת בקר עם הנגן טל קרביץ 
ודורית אברמסון צילמה . 
 

פגישת בקר של ותיקי צופית ביום השמיני של חנוכה