צופית

הוספת ברקוד לאנדרטה

לקראת טקס יזכור בשנת תשע''ח (2018)  הוספנו ברקוד על השיש של המצבה. 
הברקוד מכיל קישור לסיפור האנדרטה לטובת המבקרים ובעיקר הצעירים שיש בידיהם נטפונים ניידים המאפשרים צילום הברקוד וקריאת הסיפור גם בהיותם ליד האנדרטה.