צופית

עין לצופית - מידעון מקוון

החל מספטמבר 2003 פורסמו הודעות במידעון האתר.

השם ע' לצופית ניתן לו כדי לציין את שנת השבעים למושב - ע' בגמטריה = 70 וכן כדי לראות בעין את המתרחש.

המידעונים היו ערוכים ומותאמים לאתר.
בהעתקה לאתר זה הם נערכו קרוב ככל האפשר למקור אבל יתכנו שינויים ושיבושים קלים.

לכל מידעון הוספנו מספרי עמודים כך שניתן גם להדפיסם כחוברות . 

הגיליון המקוון מדצמסר 2008 נמצא והתווסף בנפרד