צופית

תשע"ו בתמונות - טבת -

צמחים ושינויים אחרים

ניקוי השטח מסביב ע"י הנוער - 25.12.2015