צופית

אירועים חברתיים 2017

7-1-2017 ארכיקפה 4 
ואת הסיפורים ניתן לקרוא בבלוג הארכיון 

ברשימה 
http://arctsofit.blogspot.co.il/2017/01/4.html

ארכיקפה 5 - צילומים

ארכיקפה 4 - היה או לא היה