צופית

שמחת תורה

2014

2013 הכנסת ספר תורה

2012הקפות בשמחת תורה

2011 אלבום שמחת תורה