צופית

הצרכניה -סיום תקופה -18 שנה בהפעלת ריחב ובכור כהן

מבוגרים, נוער וילדים מצטופפים בצרכניה