צופית

אבני דרך

העלון הופק ע''י צוות הארכיון, לכבוד אירועי חג השמונים. 
העלון המודפס חולק לבתים וכאן מובאת גרסתו הדיגיטלית.

 http://tsofit.org.il/~files/block/17337/KM7.pdf

אבני דרך - דפי השער