צופית

תשע"ז בתמונות

סיון עם פריחת הצאלון. צילום- יגאל שרגיאן

איר תשעז בתמונות

ניסן

שבט

טבת

כסלו

חשון

תשרי