צופית

סיפורי בריכה א'

האוסף נאסף ע''י ראיונות עם בני צופית הראשונים והודפס לכבוד שיפוץ ושיקום הבריכה וחורשת האקליפטוסים שעל ידה.
החורשה ניטעה לפני קרוב ל - 20 שנה לטובת הגדלת שטחי המרעה לדבורים.