צופית

שמות משפחה המתחילים באותיות ד, ה, ו, ז, ח, ט