צופית

ארכיקפה 12 - הקמת ההרחבה בצופית - מבט על 70 שנות קיומה

תיעוד המפגש כפי שהתקבל בארכיון