צופית

70 לעצמאות ישראל נחוג במשותף עם גן חיים

טקס הדלקת המשואות 7 עשורים- למדינת ישראל