צופית

תשתיות, אתרים, נופים, מבנים ושטחי חקלאות

2017סיפור מעשה הגזר בתמונות

2015שדרות ראובן ברחוב מעלה הגן אחרי הסופה

2011 הכניסה לצופית - מעלה הגן

2004 נטיעות של החורשה ליד גן הילדים