צופית

שטיח המשפחות

נרקם במסגרת אירועי שנת השבעים למושב ע''י המשפחות בהנחית כרמלה זק.

שטיח המשפחות