צופית

ארכיקפה - 2016

על המפגש במרץ פורסמה רשימה מספר 65 בבלוג הארכיון 
וזו כתובתה 
http://arctsofit.blogspot.co.il/2016/03/blog-post.html

על המפגש ביוני פורסמה רשימה מספר 67 בבלוג הארכיון וזו כתובתה

http://arctsofit.blogspot.co.il/2016/06/2.html