צופית

חבורת הזמר בסיום שנת הפעילות של תשע"ג

חבורת הזמר בסיום פעילות תשע"ג