צופית

גיליון 70 של "מה נשמע"

העלון ''מה נשמע'' מופק על ידי ארגון הארכיונים בקיבוצים ובמושבים שאנו, ארכיון מושב צופית חברים בו. 
הארגון מאפשר לעובדים בארכיונים אלה ולהחליף מידע . העלון מרכז מחשבות ופעילויות שמלוות את העבודה בארכיונים אלה.
עותק של הגרסה המודפסת מגיע לכל ארכיון. 
כאן אנו מגישים את הגרסה בקובץ PDF ל אלה מאיתנו המעוניינים להתעדכן בעבודה של מרכזי המידע והארכיונים שלנו.